Panel IPP

Ovladač – řídící jednotka

 • Zobrazování plánu směny, plánu v čase a skutečně vyrobených výrobků

 • Tempo výroby - výpočet průměru časů mezi výrobky

 • Zobrazení přesného času a přestávek

 • Funkce ovladače zálohována vestavěným akumulátorem

 • Všechny údaje přístupné po ethernetu na počítačích v síti

 • Uloženy údaje o posledních padesáti směnách

 • Připojení na zobrazovací panel po sběrnici RS485

Panel IPP

Zobrazovací panel
 • Zobrazování tempa výroby, plánu směny, plánu v čase a vyrobených výrobků

 • Zobrazování semaforu podle tempa - zelená, oranžová a červená signalizace

 • Velikost číslic 125 mm a 56 mm = čitelnost 50 a 20 metrů

 • Velikost panelu je 500 x 350 mm, konstrukce plast + hliníkový rám

 • odběr 40 W, po usnutí bez zobrazování 20 W

 • Komunikační sběrnice RS485 (velký dosah a odolnost)

 • Lze připojit více zobrazovacích panelů na jednu sběrnici

 • Lze sestavit panel o libovolné velikosti a konfiguraci

 • Lze použít led číslicovky (viz. foto), čísla sestavené z LED
  (libovolná barva a svítivost)
  nebo elektromagnetické překlápěcí zobrazovače

Panel IPP – inteligentní počítání výrobků

Program do PC pro zobrazení dat z panelu přes ethernet

Program se připojí na zadanou IP adresu převodníku serial2ethernet a načte data. Občerstvování probíhá každých 10 sekund (lze upravit), max. počet zároveň spuštěných programů připojovaných na jednu IP adresu je 5 až 10.

Popis:

IP - adresa připojeného modulu intranet/internet

Port - nastavený port např. 23 = Telnet (lze se připojit i jiným telnet programem a sledovat data, ale až do odpojení se nepřipojí jiné programy, tzn. výhradní režim )

Ping – test existence zařízení na ethernetu (libovolného zařízení)

Read – načtení jména panelu a zároveň rychlý test funkčnosti komunikace

Start / Stop – automatické načítání dat a zobrazování (program zobrazuje načtená data v nastaveném intervalu, zobrazuje data i barvu ikon podle stavu)

ShiftNumber + PanelName – info + pojmenování

Status – doba uběhlá od načtení správných dat

Connect – jednorázové načtení dat z ethernetu (viz. Start/Stop)

OnTop – program zůstává zobrazen navrchu nad ostatními aplikacemiDalší funkce a nastavení po stisku „ikony v levém horním rohu“:

About – o programu

Help on web – spuštění prohlížeče s www adresou helpu

Contact autor – pošli email autorovy

Read data to file – načte všechny data do souboru PANEL.DAT a spustí prohlížení (expert=1)

Open data – otevře načtená data k editaci a prohlížení viz. Editace a prohlížení dat (expert=1)

Write data to panel – zapíše provedené změny do panelu (expert=2)

Start shift (new parametrs) – začně novou dávku, zadává se číslo směny, doba dávky a počet výrobků (expert = 2)

Synchronize time – zapíše čas v PC do panelu (expert=2)

Reset panel – jednorázový reset panelu (expert=2) (POZOR - panel zůstane v menu, po 10 sec je potřeba provést druhý „reset“ nebo „pause end“)

Start new shift – spustí počítání nové směny (manuální start nové směny) (expert=2)

Pause begin – Zapne přestávku – přestává přičítat do ShallBeProduced (expert=2)

Pause end – Vypne přestávku (expert=2)Některé položky jsou přístupné pouze po nastavení vyššího oprávnění Expert:
Standardně nastaveno Expert=0 – lze pouze zobrazovat stav panelu.

Expert = 1 – čtení nastavení a statistických dat z panelu
Expert = 2 – čtení i zápis


Program si ukládá konfigurační údaje do souboru PANEL.INI. V sekci [Settings] upravte položku Expert = 0 … nic, = 1 … čtení, = 2 … čtení i zápis. Při editaci nesmí být program spuštěn, došlo by k obnovení původní hodnoty.

Editace a prohlížení dat

Záložka Optionsnastavení parametrů a časů směn

Shift option:
ShiftNumber –
nastavení čísla směny (pro statistické údaje), ShiftTarget – nastavení plánu směny – počet výrobků, Various targets – zaškrtnuto = různé plány pro směny – odškrtnuto = plán stejný pro každou směnu, tlačítko Change Target – zapíše plán ke směnám, ShiftTime – změní dobu směny (pro nový program ovladače nevýznamné, ovladač si tuto dobu vypočítává automaticky)

Shifts – nastavení počtu směn 0-16 a jejich časů (starty směn) a plánů

Pauses – nastavení počtu paus 0-32 a jejich časů (začátky a konce přestávek)

ChangeTime – změna vybraného času (čas musí být zvýrazněn modře), změna se provede tlačítkem Change Time

Shifts time check – kontrola správné délky směn. Podle startů směn se spočítá čistá doba směny (bez dob přestávek) a porovná se s dobou ShiftTime v Options (vše OK = zelená, jinak Error červená). Špatně nastavená doba ShiftTime vede ke špatnému přičítání ShallBeProduced (neplatí u nové verze programu ovladače, ShiftTime se počítá automaticky).

Options
Interval [min]– doba průměrování na TactTime, 0 = neprůměruje
Lim1 [sec] – doba tolerance svícení oranžové
Lim2 [sec] – doba pro rozsvícení červené (i bez pulsů výrobků)

Panel name – Jméno panelu uložené v paměti panelu (načte se tlačítkem „Read“)

Time Correction – korekce chodu vnitřních hodin (střed je 100, menší zpomaluje, vyšší zrychluje, standart je 98)

Save Data – uloží data do souboru (do panelu se data zapíší „Write data to panel“)
Close – uzavře okno
Zapsané změněné údaje se projeví až po startu nové směny (mimo časů směn, paus a názvu panelu). Data lze stanovit platnými pokud zahájíte novou směnu („Start New Shifts“).

Záložka Shiftsstatistická data u minimálně 50 směn zpětně

Format – formát zobrazení a uložení dat souboru

To clipboard – zkopíruje obsah celého okna do clipboardu

Save as ... – uložení ve zvoleném formátu do souboru (např. přímo do Excelu .XLS)

Záložka Tactdoby posledních vyrobených výrobků (1024 údajů zpětně) nebo případných značek:
OL - překročení doby, Res - Reset panelu, Free - volný prostor (poslední konečná značka)Download:

Program do PC:

Návod k programu pro tisk:

Návod k ovladači:

program_panel_ipp.zip

index.pdf

navod.pdf - ver1eng
navod_2_cz.pdf
- ver2cz

Testovací verze panelu běží
(s možnými výpadky).
Adresa 86.63.197.9
Port 2323

Tato stránka v PDF.

Návod na ovládání a zapojení panelu, technické informace


Náčrt panelu (eng. - ver 1):

Náčrt panelu (cz - ver 2):